BUDAPEST - A ted.europa.eu, azaz az Európai Unió hivatalos közbeszerzési értesítőjén megjelent tények alapján, a Volánbusznak mégsem lesznek hybrid autóbuszai .Egyre nyilvánvalóbb volt, hogy a volt offshore gyanús T&J hybridjeire lőttek, de az eljárást érvénytelennek minősítették, így nem került sok a szerződés aláírására.

A ted.europa.eu tájékoztatása szerint:

Az összegezés megküldését követően, de a szerződés megkötése előtt az ajánlattevő bejelentette, hogy a számára kapacitást nyújtó és a szerződés teljesítésében ténylegesen részt vevő, az ajánlat tárgyát képező autóbuszok tulajdonosával fennálló szerződése megszűnt, ezért az ajánlattevő a szerződés teljesítésére nem képes a Kbt. 131. § (9) bek. szerinti ok bekövetkezése miatt. E tényre tekintettel a szerződés megkötésére nem kerül sor.

A nyertes Leftaton&Meadow Kft. 2018. január 16-án jelentette be a szerződés teljesítésére való képtelenné válását. Mint, ahogy arról mi is hírt adtunk, a Leftaton&Meadow Kft. csak néhány hónapja foglalkozik buszokkal, így a tenderkiírás feltételeinek egyáltalán meg sem felelt. Bizonyos feltételeket szerződéses partnerével igazolta, de közben azzal a céggel az együttműködése megszűnt.

Az ügylet meghiúsulásának valós okait egyelőre nem ismerjük. Tény, hogy pozitív lett volna, ha az agglomerációban megjelentek volna a hybrid buszok, de sajnos az offshore szelleme rendkívüli mód negatívan hat az ügyletre.