Törökbálint

Nyomtatás

Az AlterKK Közlekedési Blogportál törökbálinti aloldalán összegyűjtve tájékozódhat a Város valamennyi közösségi közlekedési járatáról.

Megtalálja valamennyi szolgáltató járatának menetrendjét, összvonalas vonalhálózati térképet, a megállókat, és a közlekedési híreket is.

Könnyedén navigálhat, a Tartalomjegyzék segítségével.

Kínálatunk:

Tartalmas böngészést kívánunk.


Hálózat bemutatása

Törökbálinton jelenleg 4 szolgáltató végez közösségi közlekedési szolgáltatást és ötödikként a Cora szállítja a vásárlókat a saját ingyenes járatán.
Legnagyobb részesedéssel a BKV Zrt. van jelen, aki összesen 10 viszonylatot üzemeltet a városban:

A Volánbusz Zrt. szerepe kis mértékben csökkent, immáron csak helyközi funkciókat lát el, az alábbi viszonylataival:

A helyi autóbuszos szolgáltatást az OMI Kft. látja el 4 viszonylattal:

A város rendelkezik vasúti megállóhellyel, így a MÁV Zrt. is jelen van a városban:


Közlekedési hírek

Nincs hírünk.


Menetrendek

Hamarosan!


Vonalhálózati térkép

Hamarosan!


Viteldíjak

Hamarosan!


Hálózattörténelem

Vonatközlekedés

Sajnos a vonatközlekedésről mindezidáig nem sikerült elegendő anyagra szert tennem, de bízom benne, hogy ezt is mihamarabb pótolni tudom.
Addig vázlatos történelmi áttekintést adok közre, az űr pótlásaként:
Törökbálinton az akkori Magyar Királyi Államvasutak, már az 1900-as évek előtt megindította vasútjáratait Törökbálint érintésével Bécs irányába, mint a Társaság Nyugati-fővonala. Érdekességként megemlítem, hogy a teljes szakaszt nem egyszerre adták át a forgalomnak, így egy ideig Törökbálint volt a Nyugati-fővonal végállomása.
Mivel a MÁV esetében a nyugati kapcsolat mindig is fontos szerepet játszott, ennek köszönhető az, hogy elsők között villamosították a Törökbálintot és Budaörsöt is érintő fővonalat és ennek a vonalnak készült el elsőként a (majd) teljes mértékű kétvágányosítása is. (A majd szócska azért került ide, mert a törökbálinti vasúti felüljárót csak az 1990-es évek közepén kétvágányosították.)
Ugyancsak a Nyugati-fővonal volt az a vonal, mely elsőként volt alkalmas a 100km/óra feletti közlekedésre, és a MÁV középtávú tervei között szerepel ezen vonal további fejlesztése, melynek révén akár 200km/órás sebességgel haladhatnak majd a szerelvények, továbbá a Törökbálintot érintő vonal lesz része a Franciaország - Németország - Ausztria - Magyarország gyorsvasútnak is.
Remélem, minél hamarabb szolgálhatok újabb információkkal.

 

HÉV közlekedés

1897
Megalakult a BBVV (Budapesti-Budafoki Helyiérdekű Villamos Vasút Rt.).

1899
Átadták a Tétényi-vonal első szakaszát, a Gellért tér és Budafok-Háros, MÁV állomás között, egy vágányon, villamos üzemmel (550V). 
A vonal tervezésekor több lehetséges helyet megjelöltek belső végállomásnak (Lánchíd, Rudas fürdő, Gellért tér, Móricz Zs. körtér), végül a Gellért térben maradtak. 
A Gellért tér és a Móricz Zsigmond körtér között a BBVV járművei a BKVT pályáját használták, annak járműveivel közösen. Ezen a szakaszon két munkavezeték volt. A BKVT járműveinek líra áramszedője volt, csúszó felülettel, így ezen kocsik számára az sínek fölött, középen volt a felsővezeték. A BBVV kocsijainak görgős áramszedőjük volt, és ezeknek munkavezetéke nem pontosan a pálya fölött volt, hanem a BKVT vezetékétől kb. egy méternyire. 
A Fővárosi Közmunkák Tanácsa vitatta a BBVV vonalának helyiérdekű jellegét, így a vonalra a BURV előírásai vonatkoztak forgalmi utasításként.

1911
A BBVV részvénytöbbségét a BKVT megvásárolta leányvállalata, a BHÉV részére. Ezek után, az egység kedvéért a nagytétényi vonal kocsijainál is bevezették a líra alakú áramszedőt. 
Ugyanekkor a Gellért téri végállomáson hurok épült az újonnan beszerzett, vezetőállás nélküli pótkocsik miatt.

1914
A nagytétényi vonalhoz kapcsolódva kétvágányú, villamos üzemű szárnyvonalat adtak át Törökbálintig (550V). 
Amíg a vonalra megrendelt új kocsik meg nem érkeztek, addig a vállalat a BKVT-től bérelt kocsikat. Az új vonalnak volt egy betétjárata, amelynek kamaraerdői végállomásánál hurok épült.

1915
Megérkeztek az új, 1000V-os járművek a törökbálinti vonalra (ettől kezdve a szárnyvonalon bevezették az 1000V-os üzemfeszültséget, a fővonalon maradt változatlanul 550V). Az új járművek számára kibővítették a budafoki forgalmi telepet. 
Tervbe vették a nagytétényi fővonal Érdig történő meghosszabbítását.

1917 Pénzügyi és üzemviteli gondok miatt megszűnt a BBVV, mint cég. A budafoki vonalcsoport a BBVV addigi főrészvényeséhez, a BHÉV-hez került.

1921
A két BVKV vonal és a budapesti HÉV-hálózat üzemeltetését újra átvette BHÉV, a pesterzsébeti hurok kivételével. 
A Dunaharaszti – Ráckeve vonal üzemeltetését is a BHÉV vette át, a tulajdonosa pedig változatlanul a HRV maradt. (Az is felmerült, hogy a tulajdonjogot megvásárolná az üzemeltető.)

1923
A két BVKV vonal 1908-ban megvett üzemeltetési jogát a BHÉV eladta a BSzKRt-nak.

1924
A vállalat új P-IV. pótkocsikat szerzett be a Kistarcsai Gép- és Vasútfelszerelési Gyár Rt.-től (15 db)

1928
A budafoki vonalcsoportra pedig négytengelyes szegecselt acélvázas pótkocsik érkeztek a Győri Magyar Vagon- és Gépgyárból (10 db), ezeket 1929-ben állították forgalomba.

1933
A BSzKRt. átvette a BHÉV és a HRV üzemeltetését, valamint megszerezte a BHÉV részvénytöbbségét.

1938
A nagytétényi fővonalon Budafok, forgalmi teleptől kifelé 1100V-os táplálási rendszert vezettek be. A belső szakaszon továbbra is 550V maradt az üzemfeszültség, emiatt itt nem valami gyorsan lassan tudtak haladni az 1000V-os kocsik. A belső szakaszon BURV-tól kölcsönzött kocsikkal sűrítették a járatot. 
Eközben tervbe vették a kerülő úton haladó törökbálinti szárnyvonal megszüntetését (vagy megrövidítését). A Budaörsi út felől jövő buszok harmada annyi idő alatt eljuttatták az utasokat Törökbálintra.

1939
HÉV
Budapest, Gellért fürdő - Törökbálint
Budapest, Gellért fürdő - Kamaraerdő
BUSZ
22 Széna tér - Budakeszi
22A Szép Ilona - Budakeszi
22B Széna tér - Szanatórium

1940-es évek
Az 1940-es években indította meg a Fővárosi Autóbusz Üzem (FAÜ) 240-es jelzéssel első autóbuszjáratát a Móricz Zsigmond körtér és Budaörs között.

1941
A budafoki vonalcsoporton bevezették a jobbirányú forgalmat.

1942
A Petőfi híd és az azon meghosszabbított körúti villamos 1937-es átadásával megnőtt a Móricz Zsigmond körtér szerepe a tömegközlekedésben, egyben csökkent a Gellért tér szerepe. Ez indokolttá tette, hogy a dél-budai HÉV számára új végállomást építsenek a körtéren. 1942-ben át is adták a körtéri végállomást, ezzel megszűnt a körtér és a Gellért tér közti szakaszon a vegyes HÉV-villamos üzem. 
Az akkor a HÉV számára épített hurokot mára elbontották és csak a "Gomba" maradt meg.
Az új végállomás átadásával végképp lekerült a napirendről az a harmincas évek végén felvetődött terv, hogy a dél-budai HÉV-et a Duna-parton keresztül összekötnék a szentendrei HÉV-vel, és a vonalat gyorsvasúttá fejlesztenék.

1943
A Móricz Zsigmond körtértől Albertfalváig a BSzKRt indított egy villamosjáratot (a Tétényi HÉV-vonal 550V-os belső szakaszának egy részén). Így ismét kettős üzem állt fenn. A párhuzamos HÉV fennállása alatt (azaz 1962-ig) az említett villamos-viszonylatot kétszer megszüntették, majd újraindították.

1945
A Törökbálinti vonal egyik vágányát Kamaraerdőtől kifelé elbontották, hogy az így visszanyert sín- és kötőanyaggal máshol végezhessenek felújítási munkákat, a háború okozta károk orvoslására.

1949
HÉV
Móricz Zsigmond körtér - Törökbálint
Móricz Zsigmond körtér - Kamaraerdő
BUSZ
22 Széll Kálmán tér - Budakeszi, Gyógyszertár
22B Széll Kálmán tér - Szanatórium
240 Móricz Zsigmond körtér - Budaörs

Megalakult az FHVKV (Fővárosi Helyiérdekű Vasút Községi Vállalat). (A BSzKRt-ot és az általa üzemeltetett cégeket – mint pl. a BHÉV és a SzAÜ – községi vállalatokra osztották fel. Az FHVKV lett a BSzKRt-ból kivált BHÉV jogutóda, amelybe a HRV is beleolvadt.)

1950-es évek
A FAÜ az addigi ideiglenes 240-es viszonylatot kiváltotta a már teljes üzemidőben közlekedő 40-es viszonylattal, mely Budaörs, Imre utcáig közlekedett a Móricz Zsigmond körtérről. Ennek a viszonylatnak volt egy betétjárata is 40A jelzéssel, mely a Kőérberki úton keresztül érte el a Budaörsi Repülőteret.

1951
A vállalat neve FHÉV-re módosult (Fővárosi Helyiérdekű Vasút) (és a vállalat a Fővárosi Tanács Közlekedési Igazgatóságának közvetlen irányítása alá került).

1952
A FHÉV-et a Népgazdasági Tanács határozata alapján a MÁV-ba olvasztották bele. Ettől kezdve a cég neve MÁV–BEV (Magyar Államvasutak Budapesti Elővárosi Vasuta).
A MÁV-ba történő beleolvadással egyidejűleg a dél-Budai vonalcsoport több 1000V-os motorkocsival (és pótkocsival) az FVV-hez került. (A HÉV vonalak Budafok, Forgalmi teleptől kifelé 1000V-osak voltak, és ez nem változott az FVV üzemeltetése alatt sem.)
Az említett viszonylatokat ettől kezdve betűvel jelölték:
N - Nagytétény
B - Budatétény
O - Budaörs
T - Törökbálint

1957
BUSZ
13 Nagytétény, Bányagyutacsgyár - Diósd, Csapágygyár
13A Nagytétény, Bányagyutacsgyár - (Törökbálint,) Mechanikagyár
22 Moszkva tér - Budakeszi, Táncsics Mihály utca
40 Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Imre utca
40A Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Repülőtér
HÉV
T Móricz Zsigmond körtér - Törökbálint
O Móricz Zsigmond körtér - Budaörs

1958
Újraszervezték a BHÉV-et, mint önálló állami vállalatot. Ettől kezdve az összes budapesti HÉV-vonal ismét a BHÉV-hez tartozott. (Ez alól a budafoki vonalcsoport sem volt kivétel, a hozzá tartozó 1000V-os kocsikkal.

1963
BUSZ
13 Nagytétény, Bányagyutacsgyár - Diósd, Csapágygyár
13A Nagytétény, Bányagyutacsgyár - (Törökbálint,) Mechanikagyár
22 Moszkva tér - Budakeszi, Táncsics Mihály utca
40 Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Imre utca
40A Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Repülőtér
VILLAMOS
41 Móricz Zsigmond körtér - Budaörs
41A Móricz Zsigmond körtér - Albertfalva, Kitérő
A kerülő úton haladó törökbálinti vonalat megszüntették. A rövidített vonal új végállomása Budaörs volt, de ekkor, már mint 41-es villamos közlekedett.
A vonalrövidítéssel egy időben az egész dél-budai vonalcsoport ismét az FVV-hez került. A vonal 1000V-os részein az üzemfeszültséget lejjebb vették. Az FVV a vonal tartozékaként – egyéb pót – és motorkocsikkal együtt – visszakapta azokat a motorkocsikat, amelyeket 1956–57-ben saját részre acélvázasított, a közúti villamosokhoz hasonló kocsiszekrénnyel. Ezeket a kocsikat az újbóli FVV átvétel után 600V-ossá alakították, ikresítették, valamint sárgára átfestették. A vonal azon kocsijait, amelyek a BHÉV-nél maradtak, átcsoportosították egyéb HÉV-vonalakra. 
A dél-budai vonalcsoport HÉV jellege ezzel megszűnt.

Sajnos 1963 és 1970 között nincs információm az autóbusz hálózatról. Térképrészletek és mende-mondák is arról tanúskodnak, hogy körülbelül 1963 és 1966 között, míg az autópályát át nem adták, addig a 40-es gyorsjárat közlekedett Törökbálintra.

 

HÉV megszűnésétől a buszhálózat kiépüléséig

1970
BUSZ
13 Nagytétényi út - Diósd, Csapágygyár
13A*Nagytétényi út - Barackos út (körforgalom)
13B*Nagytétényi út - Bányagyutacsgyár
13Y*Nagytétényi út - (Törökbálint,) Mechanikai Művek
22 Moszkva tér - Budakeszi
22A*Moszkva tér - Sárvári-liget
22B*Moszkva tér - Korányi Szanatórium
122*Moszkva tér - Budakeszi (gyorsjárat)
40 Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Kötő utca
140*Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Kötő utca (gyors járat)
72 Kosztolányi Dezső tér - Törökbálint
87 Kosztolányi Dezső tér - (Törökbálint,) Mechanikai Művek
87A Kosztolányi Dezső tér - Kamaraerdő
87B Kosztolányi Dezső tér - Budaörs, Repülőtér
88 Törökbálint - Budaörs, MÁV-állomás
88A Törökbálint - Budaörs, Villamos végállomás
VILLAMOS
41 Móricz Zsigmond körtér - Budaörs
41A*Móricz Zsigmond körtér - Albertfalva kitérő

1973
BUSZ
13 Nagytétényi út - Diósd, Csapágygyár
13A*Nagytétényi út - Barackos út (körforgalom)
13B*Nagytétényi út - Bányagyutacsgyár
13Y*Nagytétényi út - (Törökbálint,) Mechanikai Művek
22 Moszkva tér - Budakeszi
22A*Moszkva tér - Sárvári-liget
22B*Moszkva tér - Korányi Szanatórium
122*Moszkva tér - Budakeszi (gyorsjárat)
40 Móricz Zsigmond körtér - Budakeszi, Táncsics Mihály utca
40A Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Kötő utca
140*Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Kötő utca (gyors járat)
72 Kosztolányi Dezső tér - Törökbálint
87 Kosztolányi Dezső tér - (Törökbálint,) Mechanikai Művek
87A Kosztolányi Dezső tér - Kamaraerdő
87B Kosztolányi Dezső tér - Budaörs, Repülőtér
88 Törökbálint - Budaörs, MÁV-állomás
88A Törökbálint - Budaörs, Villamos végállomás
VILLAMOS
41 Móricz Zsigmond körtér - Budaörs
41A*Móricz Zsigmond körtér - Albertfalva kitérő

1977
BUSZ
13 Nagytétényi út - Diósd, Csapágygyár
13A*Nagytétényi út - Barackos út (körforgalom)
13B*Nagytétényi út - Bányagyutacsgyár
13Y*Nagytétényi út - (Törökbálint,) Mechanikai Művek
22 Moszkva tér - Budakeszi
22A*Moszkva tér - Sárvári-liget
22B*Moszkva tér - Korányi Szanatórium
122*Moszkva tér - Budakeszi (gyorsjárat)
40 Móricz Zsigmond körtér - Budakeszi, Táncsics Mihály utca
40A Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Kötő utca
40gyMóricz Zsigmond körtér - Budaörs, Kötő utca (gyors járat)
72 Kosztolányi Dezső tér - Törökbálint
87 Kosztolányi Dezső tér - (Törökbálint,) Mechanikai Művek
87A Kosztolányi Dezső tér - Kamaraerdő
87B Kosztolányi Dezső tér - Budaörs, Repülőtér
88 Törökbálint - Budaörs, MÁV-állomás
88A Törökbálint - Budaörs, Villamos végállomás
VILLAMOS
41 Móricz Zsigmond körtér - Budaörs
41A*Móricz Zsigmond körtér - Albertfalva kitérő

1978
BUSZ
13 Nagytétényi út - Diósd, Csapágygyár
13A*Nagytétényi út - Barackos út (körforgalom)
13B*Nagytétényi út - Bányagyutacsgyár
13Y*Nagytétényi út - (Törökbálint,) Mechanikai Művek
22 Moszkva tér - Budakeszi
22A*Moszkva tér - Sárvári-liget
22B*Moszkva tér - Korányi Szanatórium
122*Moszkva tér - Budakeszi (gyorsjárat)
40 Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Kötő utca
40gyMóricz Zsigmond körtér - Budaörs, Kötő utca (gyors járat)
72 Kosztolányi Dezső tér - Törökbálint
87 Kosztolányi Dezső tér - (Törökbálint,) Mechanikai Művek
87A Kosztolányi Dezső tér - Kamaraerdő
87B Kosztolányi Dezső tér - Budaörs, Repülőtér
88 Törökbálint - Budaörs, MÁV-állomás
88A Törökbálint - Budaörs, Villamos végállomás
VILLAMOS
41 Móricz Zsigmond körtér - Budaörs
41A*Móricz Zsigmond körtér - Albertfalva kitérő

1980
BUSZ
13 Nagytétény, Angeli utca - Diósd, Csapágygyár
22 Moszkva tér - Budakeszi, Táncsics Mihály utca
22gyMoszkva tér - Budakeszi, Táncsics Mihály utca
40 Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Lévai utca
40gyMóricz Zsigmond körtér - Budaörs, Lévai utca
72 Kosztolányi Dezső tér - Törökbálint, Munkácsy Mihály utca
87 Kosztolányi Dezső tér - (Törökbálint,) Mechanikai Művek
87A Kosztolányi Dezső tér - Kamaraerdő
87B Kosztolányi Dezső tér - Villamos Állomásszerelő Vállalat
88 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca - Kamaraerdő
140 Budaörs, Lévai utca - Budakeszi, Táncsics Mihály utca
188*Törökbálint, Munkácsy Mihály utca - Újligeti lakótelep
VILLAMOS
41 Budafok, Forgalmi telep - Kamaraerdő

1990
BUSZ
13 Nagytétény, Angeli utca - Diósd, Csapágygyár
22 Moszkva tér - Budakeszi, Táncsics Mihály utca
22gyMoszkva tér - Budakeszi, Táncsics Mihály utca
40 Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Lakótelep
40gyMóricz Zsigmond körtér - Budaörs, Lakótelep
40E*Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Lakótelep
72 Kosztolányi Dezső tér - Törökbálint, Munkácsy Mihály utca
87 Kosztolányi Dezső tér - (Törökbálint,) Mechanikai Művek
87A Kosztolányi Dezső tér - Kamaraerdő
87B Kosztolányi Dezső tér - Villamos Állomásszerelő Vállalat
88 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca - Kamaraerdő
113*Nagytétény, Angeli utca - (Törökbálint,) Mechanikai Művek
115*(Törökbálint,) Mechanikai Művek - Diósd, Csapágygyár
140 Budaörs, Lakótelep - Budakeszi, Táncsics Mihály utca
188 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca - Újligeti lakótelep
VILLAMOS
41 Budafok, Forgalmi utca - Kamaraerdő

*: Időszakos járatok

 

A mély hullám: Vonalak megszüntetése

A térség tömegközlekedésének fekete éve 1995 volt, amikor az addigi "tökéletes" Budaörs és Törökbálint környéki vonalait a BKV alaposan megtizedeli.

1995. március 1:
Megszűnnek a teljes egészében Budapest közigazgatási határán kívül közlekedő és expressz járatok:
140-es (Budaörs - Budakeszi közötti)
helyette a Volánbusz Rt. indít járatot Kosztolányi Dezső tér - Budaörs - Budakeszi - Páty útvonalon.
188-as (Törökbálinti) buszjáratok.
helyette a már eddig is létező Érd - Törökbálint vonal hosszabbodik meg.
40E (Móricz Zsigmond körtér - Budaörs)
A 40E pótlására nem kerül sor (Megmaradnak a 40E-vel azonos útvonalon közlekedő 40 és 40Gy viszonylatok.).
Bár Törökbálint és Budaörs térségében csupán három járat megszűnését eredményezte a BKV visszafejlesztése, de a BKV terveiben valamennyi környéki járat megszüntetése állt. Ennek első lépcsője volt, amikor a BKV alvállalkozásba adta a 88-as viszonylatot a Volánbusz Rt-nek.
Ez egy szoktatás lett volna, hogy lassacskán valamennyi viszonylatot hasonlóan likvidál a BKV, több fázisban:
1. Viszonylat alvállalkozásba adása, de BKV utazási feltételek alapján.
2. Viszonylat átadása a Volánbusz Rt-nek, Volánbusz utazási feltételek alapján.
De az Önkormányzatok és a BKV közötti - nem egyszer éjszakába nyúló - sikeres tárgyalásoknak köszönhetően, a 40-es, 40-es gyors, 72-es és 88-as viszonylatok szerencsére megmenekültek.

2000
BUSZ
13 Budatétény, Campona - Diósd, Csapágygyár
13A Budatétény, Campona - Nagytétény, Angeli utca
22 Moszkva tér - Budakeszi, Táncsics Mihály utca
22Gy*Moszkva tér - Budakeszi, Táncsics Mihály utca
40 Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Lakótelep
40Gy*Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Lakótelep
72 Kosztolányi Dezső tér - Törökbálint, Munkácsy Mihály utca
87 Kosztolányi Dezső tér - (Törökbálint,) Mechanikai Művek
87A Kosztolányi Dezső tér - Kamaraerdő
88 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca - Kamaraerdő
VILLAMOS
41 Móricz Zsigmond körtér - Kamaraerdei Ifjúsági Park

*Időszakos járatok

 

Az ujjászervezés kora

2001. május 1
Az újjászervezést 2001. május 1-től számíthatjuk, amikor is elindult Törökbálinton a 140-es és 172-es gyorsjárat.

2001. május 1:
A Törökbálinttal kötött szerződés értelmében két új autóbusz-járat indul Budaörs és Törökbálint térségében. A 140-es autóbusz 
a Budaörsi lakótelep és Törökbálint, bevásárlóközpont között közlekedik a Raktárvárosi út - Szent István utca útvonalon 
minden nap 60 percenként. Azokon a napokon, amikor a bevásárlóközpont zárva tart, az autóbuszok rövidített útvonalon, a 
bevásárlóközpont érintése nélkül közlekednek.
A másik új járat, a 172-es gyors autóbusz a Kosztolányi Dezső tér és Törökbálint, Munkácsy Mihály utca között szállítja az 
utasokat munkanapokon, csúcsidőben 20-30 percenként. A 172GY útvonala az M1-M7-es autópálya Sport utcai csomópontjáig 
megegyezik a 72-esével, onnan a Raktárvárosi út keresztül éri el a Munkácsi Mihály utcát, valamint külső végállomása felé 
bejárja a Szent István utca - Kazinczy Ferenc utca hurkot is (88-as autóbusz vonala). A két új viszonylaton a Kelenföldi 
garázs IK260-as autóbuszai közlekednek.

2001. október 20:
A 140-es autóbuszok kísérleti jelleggel november 4-ig Budaörs felé a törökbálinti Dióskert érintésével közlekednek. Útvonaluk 
a Szent István utcáig változatlan, innen jobbra a Munkácsy Mihály utcára kanyarodnak, ahol a Felsővár utcánál visszafordulva 
érik el eredeti útvonalukat.

2001. december 3:
A 172GY autóbusz vonalán december 21-ig reggelente ideiglenesen plusz egy busz közlekedik Törökbálintról a Kosztolányi Dezső 
térre. A sűrítő járatot a VT-Transman Kft. adja ki MAN SL223-as típusú járművel, mely a Kosztolányi Dezső téren átszerel a 
14-es viszonylatra.

2002. január 10:
BKV plusz márkavédjegyes járatként közlekedik a 40-es autóbusz, a korábban itt közlekedő IK260-as autóbuszokat IK412-es 
alacsonypadlós buszok váltják fel. A viszonylatot továbbra is a Kelenföldi garázs adja ki.

2002. február 1:
Diósd, Csapágygyár felé két megállóval meghosszabbodik a 13-as autóbusz útvonala: a Gyár utca helyett ezentúl a Diósd és 
Érdliget határán fekvő Homokbánya utcán át járnak a buszok. A változással egyidőben módosul a 13-as és a 13A viszonylatok 
menetrendje, ezentúl ütemes menetrend szerint közlekednek az autóbuszok. Együttes követési idejük a nagyobb forgalmú 
időszakokban 30, egyébként 60 perc.

A 7-es autóbusz egyik Kelenföldi garázsból kiálló járműve munkanapokon reggel 6:40-kor Törökbálinton, a Munkácsy Mihály utcai 
végállomáson kezd. Az innen 72-es autóbuszként közlekedő IK435-ös típusú jármű a Kosztolányi Dezső téren szerel át 7-esbe, 
így napi egy alkalommal lehetőség nyílik az átszállásmentes közlekedésre Törökbálint és a Bosnyák tér között.

2002. április 2:
A BKV Rt. a Cora Hipermarket megbízásából új autóbuszjáratot indít Cora-busz elnevezéssel a Kosztolányi Dezső térről a 
törökbálinti Cora áruházhoz. Az új, 60 percenként közlekedő járat a Kosztolányi Dezső téren két helyen is megáll: a 87-es 
buszok leszállóhelyéről indul, majd megáll a Bocskai úton is. Innen expressz jelleggel, megállás nélkül halad tovább a Cora 
áruház felé a Nagyszőlős utca - M7-es autópálya - M0-ás autóút útvonalon. A Cora-busz az áruház minden nyitvatartási napján 
közlekedik (tehát az ünnepnapokon nem), rá minden budapesti jegy és bérlet érvényes. A járatot a Kelenföldi garázs üzemelteti 
egy IK260-as típusú autóbusszal.

2002. május 2:
40E jelzéssel új zónázó expressz autóbuszjárat indul a Móricz Zsigmond körtér és Budaörs, Patkó utca között. A munkanapokon 
csúcsidőben közlekedő járat mindkét irányban a Nagyszőlős utca - M1/M7-es autópálya - Sport utca útvonalon közlekedik, de 
reggel a az óramutató járásával megegyező irányban (Baross utca - Szivárvány utca - Szabadság utca - Bretzfeld utca), délután 
pedig fordítva kerüli meg a Budaörsi lakótelepet. A 40E csak a Móricz Zsigmond körtéren, a Kosztolányi Dezső téren, valamint 
a fontosabb budaörsi megállókban áll meg. A Kelenföldi garázs felújított IK260-as autóbuszai közlekednek a vonalon.

2002. június 10:
A 40E autóbuszok ezentúl megállnak a Dayka Gábor utcánál.
2002 folyamán indul meg a 40É viszonylat.

2002. október 1:
Új autóbusz-viszonylat indul a Budaörsi lakótelep és Kamaraerdő között Budaörs-busz elnevezéssel. A minden nap 9 és 19 óra 
között óránként közlekedő járat végigjárja Budaörs legfontosabb részeit, többek közt a korábban tömegközlekedéssel ki nem 
szolgált Budaörsi temetőt is. A Budaörs-buszon a Kelenföldi garázs egy IK260-as típusú autóbusza viszi az utasokat.

2003. szeptember 1:
Új járat indul Budaörsre is. A 140E jelzésű autóbusz munkanapokon, csúcsidőben közlekedik a Móricz Zsigmond körtér és 
Budaörs, Töröugrató (Tetra Pak) között. Útvonala és megállóhelyei a Sport utcáig megegyeznek a 40E autóbuszéval, innen a 
Bretzfeld utca - Szabadság út útvonalon éri el külső végállomását, s a 88-as busz érintett megállóiban áll meg. A 140E a 
40E-vel összehangolt menetrend szerint közlekedik, azaz e naptól minden második 40E helyett 140E indul. (A félóránként 
közlekedő két járat a közös szakaszon így 15 perces követést biztosít.) A 140E-n a Kelenföldi garázs IK260-as buszai viszik 
az utasokat.

BUSZ
13 Budatétény, Campona - Diósd Csapágygyár
13A Budatétény, Campona - Nagytétény, Angeli utca
22 Moszkva tér - Budakeszi, Táncsics Mihály utca
22Gy* Moszkva tér - Budakeszi, Táncsics Mihály utca
40 Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Lakótelep
40Gy* Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Lakótelep
40E* Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Patkó utca
72 Kosztolányi Dezső tér - Törökbálint, Munkácsy Mihály utca
87 Kosztolányi Dezső tér - (Törökbálint,) Mechanikai Művek
87A Kosztolányi Dezső tér - Kamaraerdő
88 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca - Kamaraerdő
140 Budaörs, Lakótelep - Törökbálint, Bevásárlóközpont
140E* Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Törökugrató (Tetra Pak)
172Gy* Kosztolányi Dezső tér - Törökbálint, Munkácsy Mihály utca
Budaörs-busz Budaörs, Lakótelep - Kamaraerdő
40É Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Lakótelep (éjszakai járat)
VILLAMOS
41 Batthyány tér - Kamaraerdei Ifjúsági Park

2004. szeptember 1:
A 72-es viszonylaton végleges (csuklós) típuscsere történt. Az eddigi IK280-asokat arculatos IK435-ösök és 1 db Volvo 7700A váltotta le. Ezzel egy időben a szóló buszokat is lecserélték a viszonylaton, bár ezt az utazóközönség kevésbé érzékeli, hisz az eddigi IK260-asokat IK260-asokra cserélték, csak arculatos IK260-asokra. - Az eredeti BKV+-osításból a 72-esnek csak arculatosításra jutott, de végül is a 7-173-as viszonylatok is "csak" arculatos viszonylatok, de a szolgáltatás minőségén ez is érezhető változásokat hozott:
1. Kiszámítható, ütemezett menetrend,
2. Felújított autóbuszok a vonalon,
3. Gyakrabban takarított autóbuszok
4. Elegáns sofőrök
5. Hamarosan jegyárusító automaták a vonalon!
Mindezek a BKV+-tól csak annyiban maradnak el, hogy a BKV+-hoz új típusú megállótáblák és a buszok nem napi, hanem napi többszöri takarítása dukált volna és egy matrica az autóbuszok oldalára.

2005. február 1:
Új éjszakai járat indul Törökbálintra, 72É jelzéssel. Az autóbusz minden éjjel közlekedik, a Móricz Zsigmond körtérről 0:30 és 1:30-as indulásokkal, míg Törökbálint Munkácsy Mihály utcától 0:55 és 1:55-ös indulással. Mindezekkel együtt, megmaradtak a Kelenföldi autóbuszgarázstól 0:21-kor és 2:10-kor induló Törökbálintot érintő szolgálati járatok is.
Ugyancsak február 1-től az Önkormányzattal kötött szerződés értelmében tovább sűrítette a BKV Rt. a 172-es gyors viszonylatot, így az a délutáni csúcsidőszakban is 15 percenként közlekedik (15 és 17 óra között).

2008. augusztus 21:
A 72É jelzése 972-re, a 172gy jelzése 172E-re módosul.

2009. augusztus 20:
758-as jelzéssel új viszonylat közlekedik Campona - Diósd - Törökbálint - Budakeszi útvonalon.

MOST
BUSZ
13: Budatétény, Campona - Diósd Csapágygyár
113: Budatétény, Campona - Nagytétény, Angeli utca
22: Moszkva tér - Budakeszi, Táncsics Mihály utca
22E*: Moszkva tér - Budakeszi, Táncsics Mihály utca
40: Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Lakótelep (BKV plusz)
40E*: Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Patkó utca
87: Kosztolányi Dezső tér - (Törökbálint,) Mechanikai Művek
87A: Kosztolányi Dezső tér - Kamaraerdő
88: Törökbálint, Munkácsy Mihály utca - Kamaraerdő
140: Budaörs, Lakótelep - Törökbálint, Bevásárlóközpont
172E*: Kosztolányi Dezső tér - Törökbálint, Munkácsy Mihály utca
187: Kosztolányi Dezső tér - (Törökbálint,) Mechanikai Művek
188E*: Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Ipari Park
240E*: Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Lakótelep
272: Kosztolányi Dezső tér - Törökbálint, Munkácsy Mihály utca
288: Budaörs, Lakótelep - Kamaraerdő
940: Móricz Zsigmond körtér - Budaörs, Lakótelep (éjszakai járat)
972: Móricz Zsigmond körtér - Törökbálint, Munkácsy Mihály utca
VILLAMOS
41 Batthyány tér - Kamaraerdei Ifjúsági Park

Érdekességek
1968-tól van BKV. Addig FAÜ.
Viszonylatok melyek a fentieken kívül egykoron közlekedtek Törökbálint és Budaörs környékén:
GY9 - Gyári járat Moszkva tér - Törökbálint, Prékó (DEPÓ és Laktanya környéke)
T1 - Telkes járat Deák Ferenc tér - Törökbálint, Munkácsy Mihály utca)
140 - Budaörsi lakótelep - Budakeszi, Táncsics Mihály utca
188 - Törökbálint, Munkácsy Mihály utca - Törökbálint, Újligeti lakótelep